הודעה על הגשת מומעמדות למזכירות הכלפי לבחירות המועצה

תאריך: 02/08/2018

​​המועצה המקומית כפר יאסיף -  מנהל בחירות המועצה 

מודיעים בזה על אפשרות להגשת מועמדות לעבודה כמזכירי כלפי בבחירות המועצה המקומית בחודש אוקטובר 2018

הבקשה תוגש למזכיר המועצה ע"י טופס המצורף , עד יום 14/08/2018 שעה 12:00. 

למידע נוסף ניתן לבקר באתר משרד הפנים - בחירות לרשויות מקומיות 

טופס הגשת מועמדות  

הדרכה למעוניינים להגשת מועמדות