היום הראשון לשנת הלימודים

שנת הלימודים תשע"ז
תאריך: 01/09/2017

​בהצלחה , שנת הלימודים תשע"ח נפתחה כסדרה  אנו מאחלים לכל התלמידים שנת לימודים מוצלחת.