מבנה ארגוני של המועצה

מבנה ארגוני 

 • ראש המועצה
 • לשכת ראש המועצה
 • סגנים
 • מחלקות
  • מבקר המועצה
  • מזכירות
   • יועץ משפטי
  • הנדסה ותכנון
  • אחזקה וארנונה
  • מינהל כספים
   • גבייה
   • רכש
   • ארנונה
  • חינוך
   • שירות פסיכולוגי
  • תברואה
  • רווחה