הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

על המועצה

​מועצה מקומית כפר יאסיף היא מועצה במחוז הצפון בישראל, הוכרזה ונוסדה כמועצה מקומית בראשון לנובמבר 1925, על ידי צו שהוציא הנציב העליון של המנדט הבריטי, אשר פורסם ברשומות.

בזמנו המועצה כללה 7 חברים  בתוכם ראש המועצה, אשר נבחרו על ידי התושבים. כיום המועצה מורכבת מ- 9 חברים וראש מועצה.

דירוג סוציואקונומי של המועצה לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הינו 4 , מספר התושבים כ- 10,000 נפשות. 

בכפר חיים 3 עדות ( נוצרים, מוסלמים ודרוזים ) , חיים ביחד ובשלווה. 

​תחומי אחריות של המועצה 

​המועצה המקומית פועלת על פי דין וממלאת תפקידים אשר החוק ( לרבות חקיקה ראשית וחקיקת משה ) קובע.  

להלן דוגמאות לתחומי אחריות של המועצה שביעקר לספק שירותים לרווחת הציבור ולהתקדמות הכפר כגון : 

 • ​חינוך ותרבות, טיפוח ופיתוח מערכת החינוך ( קיום חוק חינוך חובה, בניית מוסדות חינוך, תכניות , חוגים. הפעלות , קייטנות ..... ) 
 • תברואה  ואיכות הסביבה. ( ניקוי פסולת, גזמים , אשפה ,... )
 • פיתוח וסלילת כבישים ותאורה . 
 • תיכנון תכניות אב .  ופיתוח כללי של תחום שיפוט הרשות שיפור וטיפוח הכפר , בניית תשתיות , בניית בתי ספר וגנים ואספקת שירותים נלווים. 
 • ספורט , פיתוח ובניית  מגרשי ספורט , חוגים.... 
 • שורתי רווחה על ידי לשכת הרווחה למשפחות הנזקקים. 
 • חקיקת חוקי עזר , ביצועם ואכיפתם.
 • גביית ארנונה .
 • גיבוש תכניות עבודה
 • ניהול משאבי אינוש
 • עזרה לתושב במצבי חירום 

קישור לתחומי אחריות הרשות המקומית בישראל על פי משרד הפנים והשלטון המקומי​ 

על המועצה