הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

הזכות לציבור לדעת 

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. בכפוף למגבלות המפורטות בו. 

החוק בה להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולות הרשויות הציבוריות , בחייבו את הרשויות למסור לציבור מידע בעל אופי ציבורי .

לכן על פי חוק זה המועצה מפרסמת מספר דוחות שנתיים של חופש המידע וגם דוח"ות תקציביים לעיון הציבור. כל הדוח"ות מפורסמים באתר המועצה בשדה הדו"חות או דוח"ות חופש המידע

האחראי על תחום זה הוא אחראי על חופש המידע במועצה  לפירוט נוסף ראה ( חופש המדע במחלקות )

כמו כן מפורסמים באתר בנוסף לדוח"ות פעילויות שונות ופרסומים של המועצה , חדשות וכתבות אודות פעילויות המועצה . וגם ישיבות המועצה , ולאחרונה התחלנו במועצה להקליט את הישיבות ולפרסם אותם גם במלל וגם תקליט.