הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

חופש המידע

הממונה על חופש המידע במועצה מקומית כפר יאסיף

 

  
  
  
  
והיב תומא04-956980004-9961801hofesh-hameida@kafr-yasif.muni.il

מידע על החוק:

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.
החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.
בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים.
במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה הממשלתית לחופש המדע  

אגרות חופש המידע : 

על פי חוק תקנת האגרות החדשות התשנ"ט - ‏1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 20 ש"ח והתחייבות (קישור לטופס התחייבות) המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש. 
אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה פטור/ה מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד ‏4 שעות עבודה, החל בשעה השלישית (כלומר, ייגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השביעית לטיפול). פירוט של סכומי האגרות מצוי באתר שירות התשלומים הממשלתי .

 את אגרת הבקשה ניתן לשלם באמצעות חשבון בנק שמספרו :153729 סניף 691 מספר 17 או במשרדי המועצה.

  טופס בקשה למדע 

אגרות חופש המידע החל מיום 28/03/2014, כדלקמן:


סוג האגרה​עלות 
​​​1. אגרת בקשה ( תקנה1 )​
​20 ש"ח
2. ​אגרת טיפול לשעה ( תקנה 2 )​30 ש"ח 
​3. אגרת הפקה ( תקנה 3(א) : 
3.1  לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב ​​0.2 ש"ח 
3.2 ​לדיסקט מחשב​2.5 ש"ח 
​3.3 סכום בסיס לקבלת התחייבות ( תקנה 4) ​150 ש"ח 

​להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש  לפנות לממונה על החוק  

מר: והיב תומא
מספר טלפון: 04-9569800
פקס: 04-9961801
כתובת : כפר יאסיף - ת.ד 994 או בכתובת מייל hofesh-hameida@kafr-yasif.muni.il

  •  מתן פטורים:

  1. מידע אישי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
  2. עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
  3. אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
  4. אדם בעל זכאות לקבלת קיצבה- יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
  5. פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל- 3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה).
     

להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש  לפנות לממונה על החוק מר והיב תומא לפי הפרטים לעיל. 


חופש המידע